Feltételek és feltételek

FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

Cég: NANOSHOP s.r.o., székhely: Příkop 843/4, 602 00 Brno
azonosítószám: 09810994, adószám: CZ09810994
bejegyezve a brünni regionális bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C részleg, betét 120919
e-mail: info@nanoshop.cz, info@agtive.eu, tel: +420 773 733 033

a nanoshop.cz, agtive.cz, nanoagtive.cz, ...

 

1. Bevezető rendelkezések

1.1 A NANOSHOP s.r.o. társaság (székhelye: Příkop 843/4, 602 00 Brno, azonosító száma: 09810994, bejegyezve a brünni regionális bíróság által vezetett cégjegyzékben, C részleg, 120919-es betétlap) (a továbbiakban: "Eladó") jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") a 1751. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint szabályozzák a szerződési feltételeket. 89/2012 Tt. számú Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: Vevő) között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsán vagy annak alapján keletkező kölcsönös jogok és kötelezettségek. Az online áruházat az Eladó a nanoshop.cz címen található weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal"), a Weboldal felületén (a továbbiakban: "Webáruház felület") keresztül üzemelteti.

1.2 Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki üzletszerűen vagy önállóan, szakmája gyakorlása során árut rendel.

1.3 Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezésekről is lehet megállapodni.Az adásvételi szerződés bármely eltérő rendelkezése elsőbbséget élvez az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4 A feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az Általános Szerződési Feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető.

1.5 Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényessége alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 

2. Felhasználói fiók

2.1 A vevőnek a weboldalon történt regisztrációja alapján a vevő hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A vásárló a saját felhasználói felületéről (a továbbiakban: felhasználói fiók) rendelhet árut. Ha az üzlet webes felülete lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.

2.2 A weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során a vevő köteles a valóságnak megfelelő és valós adatokat megadni. A vásárló köteles a felhasználói fiókjában szereplő adatokat frissíteni, amennyiben azok megváltoznak. A vevő által a felhasználói fiókban és az árubeszerzéskor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles megőrizni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát.

2.4 A vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

2.5 Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a Vevő 365 napnál hosszabb ideig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket) eredő kötelezettségeit.

2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll rendelkezésre folyamatosan, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt, vagy. a harmadik féltől származó hardver és szoftver szükséges karbantartása.

 

3. Az adásvételi szerződés megkötése

3.1 A webáruház webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezekre az árukra.A 1732. § (1) bek. a Polgári Törvénykönyv 2. cikkét nem kell alkalmazni.

3.2 Az üzlet webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árait is. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy az adásvételi szerződést egyedileg megállapított feltételek mellett kösse meg.

3.3 Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árukat a Cseh Köztársaság területén belül szállítják.

3.4 Az áru megrendeléséhez a vevő kitölti a webáruház webes felületén található megrendelőlapot.A megrendelőlap a következő információkat tartalmazza:

3.4.1 megrendelt áru (a megrendelt árut a vásárló "helyezi be" az áruház webes felületének elektronikus kosarába),
3.4.2 az áru vételárának fizetési módját, a megrendelt áru szállításának kívánt módját és a
3.4.3 tájékoztatást az áruk szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen "Megrendelés").

3.5 A megrendelés Eladónak történő elküldése előtt a Vevő jogosult ellenőrizni és módosítani a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevőnek a megrendelésbe történő adatbevitel során felmerülő hibák észlelésére és kijavítására vonatkozó képességét is. A vevő a "Megrendelés" + "Megrendelés kötelező érvényű fizetésre" gombra kattintva küldi el a megrendelést az eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

3.6 A megrendelés elküldése a vevő olyan cselekményének minősül, amely a megrendelt árut, a vételárat, a vevő személyét, a vételár megfizetésének módját kétséget kizáró módon azonosítja, és a szerződő felek számára kötelező érvényű ajánlatot tesz az adásvételi szerződésre. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon szereplő összes kötelező adat kitöltése, a jelen feltételek megismerése a weboldalon, valamint a vevő megerősítése, hogy elolvasta a jelen feltételeket.

3.7 Az Eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a megrendelés kézhezvételét a Vevőnek a felhasználói felületen vagy a megrendelésben megadott elektronikus levelezési címére (a továbbiakban: "a Vevő elektronikus levelezési címe") küldött elektronikus levélben.

3.8 A megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől további megrendelés megerősítést kérni (például írásban vagy telefonon).

3.9 Az adásvételi szerződés tervezete megrendelés formájában tizenöt napig érvényes.

3.10 Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek a Vevő elektronikus levelezési címére.

3.11 Abban az esetben, ha a megrendelésben meghatározott bármelyik követelmény nem teljesíthető, az Eladó a Vevő e-mail címére módosított ajánlatot küld a Vevőnek, amelyben megjelöli a megrendelés lehetséges változatait, és kéri a Vevő véleményét.

3.12 A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új ajánlatának minősül, és az adásvételi szerződés ebben az esetben csak akkor jön létre, ha azt a vevő e-mailben elfogadta.

3.13 A Vevő beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjon. A vevőnél az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távoli kommunikációs eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő maga viseli, és ezek a költségek nem térnek el az alapdíjtól.

 

4. Az áruk ára és a fizetési feltételek

4.1 Az áruk árát és az áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:

4.1.1 készpénzben az Eladó telephelyén (Příkop 843/4, 602 00 Brno);
4.1.2 készpénzmentes fizetési kártyával az eladó telephelyén;
4.1.3 utánvétellel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
4.1.3181297002 / 5500, IBAN: CZ91550000000000003181297002, BIC: RZBCCZPP (a továbbiakban: "az eladó számlája");
4.1.5 készpénz nélkül, hitelkártyával.

4.2 A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezik, a vételár tartalmazza az áruk kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3 Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem sérti az Art. 4.az Általános Szerződési Feltételek 6. pontja az áruk vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatban.

4.4 Készpénzben vagy utánvéttel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül kell megfizetni.

4.5 Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó szimbólumával együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget az eladó számláján jóváírják.

4.6 Az Eladó jogosult, különösen, ha a Vevő nem erősíti meg a megrendelést (Art. 3.8), a teljes vételár kifizetését követeli meg, mielőtt az árut elszállítanák a vevőnek. 2119. szakasz, (2) bek. a Polgári Törvénykönyv 1. cikkét nem kell alkalmazni.

4.7 Az Eladó által a Vevőnek az áruk árából nyújtott árengedmények nem vonhatók össze.

4.8 Ha a kereskedelmi kapcsolatokban szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóügyi bizonylatot - számlát - állít ki a Vevő részére. Az eladó a hozzáadottérték-adó fizetője.Az adóigazolást - számlát - az eladó az áru árának kifizetése után állítja ki a vevőnek, és elektronikus formában küldi el a vevő elektronikus címére.

 

5. Az adásvételi szerződéstől való elállás

5.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései szerint az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni:

5.1.1 az áru leszállításakor, amelynek ára az eladó akaratától független pénzpiaci ingadozásoktól függ, és amelyek az elállási idő alatt is bekövetkezhetnek,
5.1.2 olyan alkoholtartalmú italok szállítására, amelyeket csak harminc nap elteltével lehet leszállítani, és amelyek ára az eladó akaratától független pénzpiaci ingadozásoktól függ,
5.1.3 a vevő kívánságai szerint vagy személye számára módosított áruk szállítása esetén
5.1.4 a romlandó áruk, valamint a szállítást követően más árukkal visszafordíthatatlanul összekeveredett áruk szállítására,
5.1.5 a zárt csomagolásban szállított olyan árukról, amelyeket a vevő kivett a csomagolásból, és higiéniai okokból nem küldhetők vissza,
5.1.6 hang- vagy képfelvétel vagy szoftver átadására, ha az sérti az eredeti csomagolást,
5.1.7 újságok, folyóiratok vagy magazinok szállítására,
5.1.8 a digitális tartalom átadására, kivéve, ha azt kézzelfogható adathordozón adták át, és azt a vevő előzetes kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt adták át, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt arról, hogy ilyen esetben nincs joga elállni a szerződéstől.

5.2 Az Art. 5.1 vagy bármely más olyan esetben, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevő az 1829. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles az 1829. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az adásvételi szerződéstől elállni. a Polgári Törvénykönyv 1. §-a értelmében a vásárlási szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállhat, és ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az utolsó áruszállítás átvételének napjától kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az eladónak.

5.3 Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő használhatja az eladó által rendelkezésre bocsátott mintanyomtatványt, amely a szerződési feltételek mellékletét képezi. A vevő az adásvételi szerződéstől való elállást az eladó székhelyén vagy székhelyén kívülre is elküldheti. Az Art. 11 jelen Általános Szerződési Feltételek.A kereskedő indokolatlan késedelem nélkül szöveges formában visszaigazolja a fogyasztónak az átvételt.

5.4 Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az Art. 5.2. pontjában foglaltak megsértése esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva érvényét veszti. Az árut a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az Eladónak. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevő viseli az áruknak az eladóhoz történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az árukat jellegüknél fogva nem lehet a szokásos postai úton visszaküldeni.

5.5 A szerződéstől való elállás esetén az Art. 5.2. pontjában foglaltaknak megfelelően az Eladó köteles a Vevőtől kapott pénzeszközöket a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon visszautalni, ahogyan az Eladó azokat a Vevőtől megkapta.Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést a Vevő által történő visszaküldéskor vagy más módon visszaadja, ha a Vevő ehhez hozzájárul, és a Vevőnek ez nem okoz többletköltséget. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszeget a vevőnek visszafizetni, amíg a vevő vissza nem küldi neki az árut, vagy nem bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5.6 Az Eladó jogosult az áruban bekövetkezett kár miatt fennálló fizetési igényt egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.

5.7 Az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg az árut a vevő át nem veszi. Ebben az esetben az Eladó a Vételárat indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül visszatéríti a Vevőnek a Vevő által megjelölt számlára.

5.8 Ha az áruval együtt ajándékot is adnak a vevőnek, az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék tekintetében hatályát veszti, és a vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az eladónak visszaszolgáltatni.

 

6. Az áruk szállítása és kiszállítása

6.1 Abban az esetben, ha a szállítási módot a vevő külön kérésére állapítják meg, a vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

6.2 Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

6.3 Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a vevő köteles megfizetni az ismételt áruszállítással kapcsolatos költségeket. az egyéb szállítási módszerek költségei.

6.4 Az áru fuvarozótól való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót. A csomagolás megsértése esetén, amely a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.

 

7. Hibás teljesítésből eredő jogok

7.1 A szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a vonatkozó általános érvényű jogszabályok (különösen a Ptk. 1914-1925. §-ának, 2099-2117. §-ának és 21161-2174. §-ának rendelkezései) az irányadók.

7.2 Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az eladó különösen azért felel a vevővel szemben, hogy abban az időpontban, amikor a vevő átvette az árut:

7.2.1 az áru rendelkezik a felek között megállapodott jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel, illetve a vevő által az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklámozás alapján elvárt jellemzőkkel,
7.2.2 az áru alkalmas az eladó által megadott célra, vagy arra, amire az ilyen jellegű árukat általában használják,
7.2.3 az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy mintának, ha a minőséget vagy kivitelezést a megállapodás szerinti minta vagy minta alapján határozták meg,
7.2.4 az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban és
7.2.5 az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.

7.3 Az e rendelet 3. cikkében említett rendelkezések. 7.az Általános Szerződési Feltételek 2. pontja nem vonatkozik az alacsonyabb áron értékesített árukra arra a hibára, amelyért az alacsonyabb árat kikötötték, az áruk szokásos használatból eredő elhasználódására, használt áruk esetében arra a hibára, amely megfelel annak a használati vagy elhasználódási foknak, amellyel az áru rendelkezett, amikor a vevő átvette, vagy ha az az áru jellegéből adódik.

7.4 Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor volt hibás.

7.5 A vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az eladó azon telephelyének címén érvényesíti, ahol az eladott áruk köre tekintetében a követelés elfogadása lehetséges, vagy az eladó székhelyén vagy telephelyén. A követelés időpontjának az a pillanat tekintendő, amikor az eladó a követelt árut a vevőtől átvette.

7.6 A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó hibákért való felelősségével kapcsolatban az eladó reklamációs szabályzata szabályozhatja.

 

8. A felek egyéb jogai és kötelezettségei

8.1 A vevő az áru teljes vételárának kifizetésével megszerzi az áru tulajdonjogát

8.2 Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik az 1826. § (1) bekezdése szerinti magatartási kódexek. 1 liter. (a Polgári Törvénykönyv e) pontja alapján.

8.3 Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság (székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, azonosítószám: 000 20 869, internetes cím: http://www) illetékes.coi.cz

8.4 Az Eladó jogosult az árukat kereskedelmi engedély alapján értékesíteni.A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi engedélyező hatóság végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal látja el. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását felügyeli.

8.5 A Vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát az 1765. § (1) bekezdése értelmében. a Polgári Törvénykönyv 2. cikke.

 

9. Személyes adatok védelme

9.1 A természetes személy vevő személyes adatainak védelméről a természetes személynek minősülő vevő személyes adatainak védelméről szóló törvény rendelkezik.a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000 sz.

9.2 A Vevő hozzájárul a következő személyes adatok kezeléséhez: név és vezetéknév, lakcím, személyi azonosító szám, adóazonosító szám, e-mail cím és telefonszám (a továbbiakban együttesen "személyes adatok").

9.3 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a személyes adatokat az Adásvételi szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a felhasználói fiók fenntartása céljából kezelje. Amennyiben a vevő nem választ más lehetőséget, a vevő beleegyezik abba, hogy az eladó a személyes adatokat a vevőnek szóló információk és kereskedelmi közlemények küldése céljából is feldolgozza. A személyes adatok e cikk szerinti teljes körű feldolgozásához való hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában megakadályozná az adásvételi szerződés megkötését.

9.4 A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (a regisztráció során, a felhasználói fiókjában, a webáruház webes felületén történő megrendeléskor) helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, és köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról.

9.5 Az Eladó megbízhat harmadik felet, mint adatfeldolgozót a Vevő személyes adatainak feldolgozásával. Az árut szállító személyeken kívül az eladó a személyes adatokat a vevő előzetes beleegyezése nélkül nem adja át harmadik félnek.

9.6 A személyes adatok feldolgozása határozatlan ideig történik. A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában automatizált módon, vagy papíralapon nem automatizált módon történik.

9.7 A Vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és hogy tájékoztatták arról, hogy a személyes adatok megadása önkéntes.

9.8 Amennyiben a vevő úgy véli, hogy az eladó vagy az adatfeldolgozó (Art. 9.5) személyes adatainak olyan kezelését végzi, amely ellentétes a vásárló magán- és magánéletének védelmével vagy a jogszabályba ütközik, különösen, ha a személyes adatok a kezelés céljára tekintettel pontatlanok, jogosult:

9.8.1 kérjen magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól,
9.8.2 az eladót vagy a feldolgozót a helyzet orvoslására kötelezi.

9.9 Ha a vevő tájékoztatást kér személyes adatainak kezeléséről, az eladó köteles azt megadni neki. Az Eladó jogosult az előző mondat szerinti információszolgáltatásért ésszerű díjat kérni, amely nem haladhatja meg az információszolgáltatáshoz szükséges költségeket.

 

10. Kereskedelmi kommunikáció küldése és sütik tárolása

10.1 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat küldjön a Vevő elektronikus címére, és hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére.

10.2 A Vevő hozzájárul az ún. sütiket a számítógépén. Abban az esetben, ha a vásárlás a weboldalon keresztül is lebonyolítható, és az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei az ún. cookie-kat a vevő számítógépén, a vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

 

11. Szállítás

11.1 Az Eladó és a Vevő közötti kapcsolatra vonatkozó értesítéseket, különösen az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó értesítéseket postai úton, ajánlott levél formájában kell kézbesíteni, kivéve, ha az adásvételi szerződés másként rendelkezik. Az értesítéseket a másik fél megfelelő elérhetőségére kell eljuttatni, és a postai kézbesítéssel kézbesítettnek és hatályosnak kell tekinteni, kivéve a Vevő által tett elállási nyilatkozatokat, amely esetben az elállás akkor hatályos, ha az értesítést a Vevő az elállási határidőn belül elküldi.

11.2 Az értesítést akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett megtagadja annak átvételét, ha azt a tárolási időn belül nem veszik át, vagy ha kézbesíthetetlennek minősül.

11.3 A Felek a szokásos levelezést egymásnak elektronikus levélben, a Vevő felhasználói fiókjában megadott, illetve a Vevő által a megrendelésben megadott elektronikus levelezési címre küldhetik meg. az Eladó weboldalán megadott címre.

 

12. Záró rendelkezések

12.1 Ha az adásvételi szerződéssel létrehozott jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a jogviszonyra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.

12.2 Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy az Általános Szerződési Feltételek módosítása és kiegészítése írásbeli formát igényel.

12.3 Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

12.4 Az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatványminta a feltételekhez csatolva található.

12.5 Az eladó elérhetőségei:

szállítási cím: s. NANOSHOP s.r.o, Příkop 843/4, 60200 Brno, Cseh Köztársaság

e-mail cím: info@nanoshop.cz, info@agtive.eu

telefon: +420 773 733 033

 

Brno, 1.1.2023


REKLÁMSZABÁLYOK

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. A jelen panaszeljárásra a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, a módosított 40/1964. sz. törvénykönyv, valamint az eladó, azaz a NANOSHOP, s.r.o. társaság, székhelye: Příkop 843/4, 602 00 Brno, azonosító száma: 09810994 (a továbbiakban: "üzemeltető") és a vevő (vásárló, fogyasztó) jogait és kötelezettségeit határozza meg és határozza meg. Minden szerződéses kapcsolat a Cseh Köztársaság jogrendjének megfelelően jön létre. Ha a fogyasztó a szerződő fél, az általános szerződési feltételekben nem szabályozott kapcsolatokra a Polgári Törvénykönyv (No. 40/1964 Coll.) és a fogyasztóvédelmi törvény (No. 634/1992 Coll.). Amennyiben a szerződő fél vállalkozó, az Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kapcsolatokra a Kereskedelmi Törvénykönyv (513/1991. sz.) és annak módosításai az irányadók.
 2. A panaszeljárás azokra az árukra vonatkozik, amelyek esetében a vevő a jótállási időszak alatt gyakorolja a hibákért való felelősségből eredő jogait.

 

II. ÁRUTOVÁBBÍTÁS

 1. Fogyasztónak minősülő vevő
  1. A vevő köteles az árut az átvételt követően a fuvarozó jelenlétében azonnal megvizsgálni.
  2. Ha az árun nyilvánvaló hibákat észlelnek, amelyek az áru átvételekor észlelhető hibáknak minősülnek, a vevő köteles a fuvarozóval egy kárfelvételt készíttetni. A vevő ebben az esetben jogosult az árut nem átvenni. A vevő köteles ellenőrizni a termékdokumentáció teljességét is.
  3. Nyilvánvaló hibák, akkor a vevő azonnal panaszt tesz az eladónak. Az ilyen követelés feltétele azonban az áru szállítás közbeni sérülésének dokumentálása, a fuvarozó által aláírva.
 2. A nem fogyasztónak minősülő vevőnek saját érdekében hasonló lépéseket kell tennie az áru birtokba vételekor, mint a fogyasztónak minősülő vevőnek. Ezáltal elkerülhető minden kellemetlenség, ha az áru szállítás közbeni sérülése miatt reklamáció merül fel, a vevő a szállítólevél aláírásával megerősíti a kiszállított szállítmány külső sértetlenségét. Az áruk szállítás közbeni sérülésmentességének előfeltétele a szállított szállítmány külső sértetlensége.

 

III. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

 1. Ha az áru vevő általi átvételét követően a jótállási időn belül hiba jelentkezik, a vevő jogosult reklamációt benyújtani.
 2. A jótállási idő hossza a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint 24 hónap, a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve.
 3. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, ameddig az áru garanciális javítás alatt állt. Csere esetén a vevő 24 hónapos új garanciát kap, vagy az eredeti áru garanciájának időtartamáig, ha az hosszabb.

 

A jótállás gyakorlása során a fogyasztónak:

 1. eltávolítható hiba esetén a hiba ingyenes, megfelelő és időben történő eltávolításához való jog, a hibás áru vagy hibás alkatrész cseréjéhez való jog, kivéve, ha ez a hiba jellege miatt aránytalan, és ha ez az eljárás nem lehetséges, a vételárból való ésszerű árengedményhez vagy az adásvételi szerződéstől való elálláshoz való jog
 2. ha a hiba elháríthatatlan és megakadályozza az áru rendeltetésszerű használatát, a hibás áru kicserélésének vagy az adásvételi szerződéstől való elállásnak a joga
 3. ha a hiba olyan eltávolítható hiba, amely nagy számban vagy ismétlődően fordul elő, és megakadályozza az áru rendeltetésszerű használatát, a hibás áru kicserélésének vagy az adásvételi szerződéstől való elállásnak a joga
 4. egyéb javíthatatlan és cserét nem igénylő hiba esetén a vételárból ésszerű árengedményre vagy a szerződéstől való elállásra való jog
szerződéses jótállás: az Eladó az árura kiterjesztett jótállást vállalhat. Ilyen esetben a jótállás feltételeit és terjedelmét a jótállási jegyben kell meghatározni.

 

IV. AZ ÁRUK VISSZAKÜLDÉSE

A fogyasztónak a fogyasztóvédelmi törvény cikke alapján joga van a fogyasztóvédelmi irányelvek betartásához.53, a Polgári Törvénykönyv (7) bekezdése alapján a távolról kötött szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül elállhat, kivéve a (7) bekezdésben kifejezetten említett eseteket. a Polgári Törvénykönyv ugyanezen rendelkezésének 8. cikke. Mielőtt az árut elküldené a szállító címére, el kell küldeni (e-mailben, faxon vagy külön vagy csatolt levélben) egy hivatalos elállási nyilatkozatot az adásvételi szerződéstől a rendelésszámmal együtt. A szerződéstől való elállást legkésőbb a megvásárolt termék átvételétől számított 14 napos törvényes határidő utolsó napján kell eljuttatni az eladóhoz. Ha a fogyasztó így dönt, a sértetlen, használat vagy kopás jelei nélküli, eredeti, sértetlen csomagolásban lévő árut az elállással egyidejűleg vagy a feladást követően indokolatlan késedelem nélkül vissza kell küldeni az eladónak. Az Eladó csak akkor jogosult az áru visszaküldésével kapcsolatban ténylegesen felmerült költségek megtérítésére, ha ezek a költségek ténylegesen felmerültek, és az Eladó bizonyítani tudja azokat. Szeretnénk megkérni, hogy adja meg az áru visszaküldésének okát (ezt az okot nem írja elő a törvény, és az áru árának visszatérítéséhez sem vagyunk kötelesek megadni). Ez segít nekünk szolgáltatásaink javításában. Köszönöm szépen. A visszaküldött áru átvételekor az áru ellenértékét, kivéve azonban a postaköltséget (szállítási költséget), a törvényes határidőn belül (53. § 10. bekezdés) a Vevő címére vagy banki átutalással a Vevő számlájára küldjük az aláírt jóváírási értesítés kézhezvételét követően, amelyet a Vevő címére közvetlenül az áru fizikai átvételét és újbóli átvizsgálását követően küldünk. Az áruk utánvétellel történő visszaküldése nem lehetséges, és minden ilyen küldeményt azonnal visszautasítunk és visszaküldünk a feladónak.

 

V. ELLENTÉTES AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL

Ha a hiba a teljesítés átvételét követő első 6 hónapon belül jelentkezik, azt olyan hibának kell tekinteni, amely már a dolog átvételekor is fennállt, kivéve, ha az ellenkezőjét bizonyítják, vagy a dolog jellege nem mond ennek ellent. Ilyen esetben a vevőnek, ha fogyasztó, joga van a szokásos garanciális javításon túlmenően az eltávolítható hiba elhárítását választani a termék hibátlanra cserélésével. Ha ez nem lehetséges, a vevő/fogyasztó jogosult ésszerű árengedményre, vagy elállhat a szerződéstől. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a fogyasztó tudott a szerződésszegésről, vagy azt okozta. VI. Panaszkezelés

 1. A jótállási időszak alatt felmerülő hibák esetén az árut közvetlenül a hivatalos szervizközpontokban kell reklamálni. A hivatalos javítóműhelyek listája általában a kézikönyvhöz van csatolva vagy a jótállási jegyben található. Az eladó a vevő kérésére az engedélyezett szervizközpontok listáját is rendelkezésre bocsátja.
 2. A hibás áru szállítójához is benyújthatja panaszát.
 3. A vevőnek a garanciális javítás során a vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy bemutatásával kell bizonyítania az áru eredetét. Ha nem tudja ezeket a dokumentumokat bemutatni, köteles az adásvételi szerződés megkötését más bizonyítható módon bizonyítani.
 4. A reklamációkat, beleértve a hibák elhárítását is, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció időpontjától számított 30 napon belül kell rendezni, kivéve, ha a szállító és a vevő kifejezetten hosszabb határidőben állapodik meg. Ezen időszak lejárta után a vevő ugyanolyan jogokat kap, mintha a hiba nem lenne orvosolható.
 5. Amennyiben az árut a szállítóhoz vagy egy szervizközponthoz kell küldeni, a vevő köteles a hibás árut saját költségére és kockázatára a szállító által felhatalmazott szerviz vagy szervizközpont címére szállítani. A vevő saját érdekében köteles gondoskodni arról, hogy az árut megfelelő és kellően védő csomagolóanyagba csomagolják, amely megfelel a szállítási és törékeny árukra vonatkozó követelményeknek, és a szállítmányt a megfelelő szimbólumokkal megjelöli. Az árunak eredeti csomagolásban vagy olyan csomagolásban kell lennie, amely megakadályozza az áru szállítás közbeni sérülését, teljes állapotban és minden egyéb tartozékkal együtt. A vevő köteles az áru eredetét a vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy vagy a vásárlást igazoló egyéb dokumentum bemutatásával igazolni.
 6. Az erre felhatalmazott szerviz a reklamáció megfelelő feldolgozása után felkéri a vevőt a javított áru átvételére.
 7. Többszöri jogos reklamáció esetén (3 alkalommal ugyanazon hiba vagy 4 alkalommal eltérő hiba esetén) a vásárló jogosult új darabra cserélni a terméket vagy a vételár teljes visszatérítésére. Az árut teljes csomagolásban kell visszaküldeni, beleértve a szállításhoz mellékelt összes tartozékot, valamint egy garanciajegyet, amely tartalmazza az összes jogos igényt, ha van ilyen. a vonatkozó szolgáltatási kártyákat minden egyes igényléshez. Ha a vásárló el kíván állni az adásvételi szerződéstől, ezt írásban kell jeleznie az áru igénybevételekor (a harmadik azonos hiba vagy a negyedik eltérő hiba esetén).
 8. Abban az esetben, ha az áruban javíthatatlan hibát találnak (egy erre felhatalmazott szervizközpont írásbeli értékelése alapján, ha az áru jellege ezt megköveteli), a vevőnek joga van az áru cseréjére, vagy joga van elállni a szerződéstől.
 9. A garancia nem terjed ki az áruk (vagy azok részeinek) használatból eredő elhasználódására. A jótállási időszakot a kereskedelmi törvénykönyv szerinti üzleti célú árukat használó valamennyi személy számára a Polgári Törvénykönyv nem határozza meg, és azt a vevővel - vállalkozóval kötött megállapodás vagy jótállási jegy határozza meg.

 

VII. GARANCIATARTALOM

 1. A garancia a következő esetekben érvényét veszti
  1. a szakszerű telepítésre vonatkozó feltételek be nem tartása a telepítéssel, vagy ha azt olyan cég végezte, amely erre a tevékenységre nem rendelkezik engedéllyel,
  2. az áruk olyan körülmények között történő felhasználása, amelyek nem felelnek meg az áruk dokumentációjában meghatározott paramétereknek,
 2. A garancia nem vonatkozik a következőkre
  1. természeti katasztrófa, időjárási körülmények, mechanikai sérülés, elektrosztatikus feltöltődés okozta károk,
  2. a helytelen üzemeltetés, a használati utasítás be nem tartása és a nem megfelelő karbantartás okozta hibák,
  3. a vonatkozó CSN-nek meg nem felelő vezetékezés által okozott károkat
 3. A szerviztechnikusnak a vevő telephelyén tett látogatásához csatolni kell egy jegyzőkönyvet a feltárt hibákról és azok kijavításának formájáról. E jegyzőkönyv nélkül a szerviztechnikus látogatását nem veszik figyelembe.

Brünnben az 1.1.2022 

 


ADATVÉDELMI POLITIKA (GDPR)

I.Alapvető rendelkezések

1. A személyes adatok adatkezelője az Art. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") 4. cikkének 7. pontja alapján a NANOSHOP s.r.o., azonosító száma 09810994, székhelye: Příkop 843/4, 602 00 Brno (a továbbiakban: "az Adatkezelő").

2. Az ügyintéző elérhetőségei a következők

address: Příkop 843/4, 602 00 Brno
email: info@nanoshop.cz
phone: +420 773 733 033

3. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét eleme alapján.

4. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

1. Az adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön adott meg az adatkezelőnek, vagy olyan személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése alapján szerzett meg.

2. Az adatkezelő feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait.

III. A személyes adatok feldolgozásának törvényes oka és célja

1. A személyes adatok feldolgozásának jogszerű oka a
- az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése az Art. 6 bek. 1 liter. b) GDPR.

2. A személyes adatok feldolgozásának célja a
- az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy annak az ügyintéző általi teljesítése.

3. Az ügyvezető nem hoz automatikusan egyedi döntést az Art. 22 GDPR.

IV. Adatmegőrzési időszak

1. Az adatkezelő a személyes adatokat az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig) őrzi meg.

2. A megőrzési időszak lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettjei a
- az áruk/szolgáltatások/fizetések feldolgozásában szerződés alapján részt vevő személyek,
- a webáruház (Shoptet) üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások és a webáruház üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása,
- marketingszolgáltatások nyújtása.

2. Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országba (nem uniós ország) vagy nemzetközi szervezetnek.

VI. Az Ön jogai

1. A GDPR-ban meghatározott feltételek mellett Ön jogosult a
- a személyes adataihoz való hozzáféréshez való jogra az Art. 15 GDPR,
- a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 15. cikke szerint. 16 GDPR 16. cikke szerinti adatkezelés korlátozását, vagy a GDPR 16. cikke szerinti adatkezelés korlátozását. 18 GDPR,
- a személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 18. cikke alapján. 17 GDPR,
- a feldolgozás elleni tiltakozás joga a GDPR 17. cikke alapján. 21 GDPR és
- az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 21. cikke szerint. 20 GDPR.

2. Önnek joga van panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál is, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát.

VII. Személyes adatok biztonságára vonatkozó feltételek

1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok védelme érdekében.

2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztosítása érdekében.

3. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII. Záró rendelkezések

1. Az online megrendelőlapon történő megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy ismeri az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.

2. A rendszergazda jogosult ezeket a feltételeket megváltoztatni. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és az adatvédelmi szabályzat új változatát elküldi Önnek az adatkezelőnek megadott e-mail címére.

Ezek a feltételek és kikötések 1.1.2022. 

 


Az együttműködési feltételek és a jutalékrendszerfeltételei az on-line szerveren, amely a www.nanoshop.cz

A jutalékrendszer szolgáltatója:

Cég: NANOSHOP s.r.o.
Székhely: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
ID: 09810994
VAT: CZ09810994
Tel.: 773733033
E-mail: info@nanoshop.cz

(a továbbiakban: "Szolgáltató")

 

I. Bevezető rendelkezések

Ezek a feltételek szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit:

 • a Partner és a Szolgáltató között létrejött együttműködési megállapodással kapcsolatban felmerülő költségek;
 • a Szolgáltató jutalékrendszerében való részvétellel kapcsolatban felmerült költségek.

A jutalékrendszerbe történő regisztrációval mind a Partner, mind a Szolgáltató elfogadja ezeket a feltételeket, és mindkét fél elfogadja, hogy ezek a feltételek kötelező érvényűek.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Partner és a Szolgáltató közötti kapcsolatokat a vonatkozó jogszabályok, különösen a 89/2012. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv szabályozza.

A jutalékrendszert az AffilBox s.r.o., Jahnova 8, Pardubice 530 02, azonosítószám: 28777000, adószám: CZ28777000 által biztosított AffilBox alkalmazáson keresztül működtetjük.

 

II. A fogalmak meghatározása

Együttműködési megállapodás: a jelen Általános Szerződési Feltételekkel összhangban a Szolgáltató és a Partner között létrejött bármely olyan megállapodás, amelynek célja a Szolgáltató termékeinek, szolgáltatásainak vagy tevékenységeinek népszerűsítése. A Szolgáltató a promóció konkrét hatályát, a jutalék összegét, beleértve a jutalékot terhelő ÁFA-ra vonatkozó információkat és adott esetben egyéb részleteket is, a webes felületén teszi közzé. Az együttműködési megállapodás elektronikus úton jön létre, és nem írásos formában kerül átadásra. A megállapodás akkor jön létre, ha a Partner megnyomja a jutalékrendszerben a megerősítő gombot, és elfogadja a Szolgáltató által javasolt együttműködési feltételeket. Az együttműködési megállapodás nem minősül ügynöki vagy megbízási szerződésnek.

A kampány határozza meg a marketing és egyéb tevékenységek körét, amelyet a Szolgáltató a jutalékrendszerben részletesebben meghatároz, és felajánl a Partner számára promócióra. A kampány különösen azt jelenti, hogy a Szolgáltató mely áruit, szolgáltatásait vagy weboldalait népszerűsíti a jutalékrendszeren keresztül. A kampány vagy kampánycsoport részletes feltételeit az együttműködési megállapodás tartalmazza.

Akonverzió a Látogató cselekvése, amely a kampány célja. Az átváltás különösen a Szolgáltató áruvásárlásának vagy szolgáltatás megrendelésének teljesítését jelenti. A látogató a Szolgáltató ügyfelévé válik a konverzió révén.

Apromóciós módszerek a Partner marketing és egyéb hasonló tevékenységei, amelyekkel a Partner a Szolgáltató áruit vagy szolgáltatásait népszerűsíti. A promóciós módszerek alatt különösen a következőket kell érteni:

 • reklámtartalom elhelyezése (különösen. bannerek) a Partner weboldalán;
 • a Szolgáltató termékeire vagy szolgáltatásaira való hivatkozás blogokon, vitafórumokon vagy cikkeken keresztül (feltéve, hogy a blogok vagy vitafórumok szabályai lehetővé teszik ezt a tevékenységet);
 • a Szolgáltató árucikkeiről vagy szolgáltatásairól tájékoztató e-mailek küldése olyan személyeknek, akik a törvényeknek megfelelően beleegyeztek a marketing ezen formájába;
 • a Szolgáltató termékeire vagy szolgáltatásaira való hivatkozás a közösségi hálózatokon keresztül;
 • PPC kampányok.

Látogatónak minősül az a személy, aki a Partner által a megengedett promóciós módszerek keretében kidolgozott tevékenység alapján látogatja meg a Szolgáltató weboldalát.

A partner olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely regisztráció alapján részt vesz a Szolgáltató jutalékrendszerében.

Ajutalék link egy egyedi linket jelent, amelyet egy Partnerhez rendelnek a jutalékrendszerben. A partner csak akkor jogosult jutalékra, ha az ő jutaléklinkjét egy jóváhagyott konverzióhoz használták.

Ajutalékszámla a Partner fiókja, amelyet a Szolgáltató az AffilBox webes alkalmazásban vezet a jutalékrendszer adminisztrációján belül, és amelyhez a Partner online hozzáféréssel rendelkezik. A számla elsősorban a Látogatók számával, a megrendelésekkel és azok státuszával kapcsolatos adatokat rögzíti.

Ajóváhagyott átváltás olyan átváltás, amelyben az ügyfél megfelelően és teljes egészében kifizette az áruk vagy szolgáltatások árát.

ASzolgáltató honlapja a Szolgáltató honlapja a www.nanoshop.cz címen található.

Ügyfél az a személy, aki a Szolgáltató weboldalán kötelező érvényű megrendelést ad le árura vagy szolgáltatásra vagy egyéb teljesítésre.

 

III. Részvétel a bizottsági rendszerben

A jutalékrendszerben való részvétel a Partner jutalékrendszerben való regisztrációjával jön létre.

A jutalékrendszer keretében a Partner az együttműködési megállapodás alapján promóciós módszerekkel népszerűsíti a Szolgáltató szolgáltatásait vagy áruit.

A Partner teljes mértékben felelős minden olyan kárért, amelyet a jelen Általános Szerződési Feltételek és/vagy a Cseh Köztársaság törvényeinek megsértésével a Szolgáltatónak, a Szolgáltató weboldalának más felhasználóinak vagy harmadik feleknek okozott.

A Partner felelős a Szolgáltató felé a regisztráció során megadott adatok pontosságáért és teljességéért. Amennyiben a fenti adatokban változás következik be, a Partner köteles erről a tényről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni. A Szolgáltató nem felel az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének elmulasztása miatt a Partnernél felmerült károkért.

 

IV. A partner jogai és kötelezettségei

A Partner köteles gondoskodni arról, hogy tevékenysége ne sértse vagy veszélyeztesse a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által kínált áruk és szolgáltatások jó hírnevét.

A Partner nem hirdetheti a Szolgáltató áruit vagy szolgáltatásait olyan weboldalakon, amelyek tartalma bármilyen módon sérti a Cseh Köztársaság törvényeit vagy a jó erkölcsöt. Ide tartoznak különösen a pornográf és illegális tartalmú weboldalak, valamint a szellemi tulajdonjogokat sértő vagy ilyen tevékenységeket népszerűsítő weboldalak.

A Partner vagy a Partner családtagjai, illetve a Partnerrel közösen eljáró személyek nem rendelhetnek a Szolgáltató áruit vagy szolgáltatásait a Partner saját jutalékos kapcsolatán keresztül. Ha így tesznek, a Partner jutalékra való jogosultsága az ilyen átalakításokra vonatkozóan megszűnik. Ha a Szolgáltatót a fenti cselekmények következtében kár éri, a Partner köteles a Szolgáltatót teljes mértékben kártalanítani.

A Partner köteles megvédeni a jutalékszámlájához való hozzáférési adatait a harmadik fél általi visszaéléstől. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Partner által az ilyen visszaélések következtében elszenvedett károkért.

A Partner jogosult a Szolgáltató promóciójához felhasználni minden olyan szöveges és képi anyagot, amely a Szolgáltató kreatív tevékenységének eredménye, vagy amelyre a Szolgáltató érvényes licenccel rendelkezik, és amelyet a Szolgáltató e célból a Partner rendelkezésére bocsát, vagy a jutalékrendszerben elérhetővé tesz. A Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül a Partner nem jogosult a rendelkezésre bocsátott anyagokat a kampány céljain kívül más célra felhasználni.

A Partner a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem módosíthatja a Szolgáltató által a kampányban való felhasználásra biztosított HTML kódokat, grafikai designt vagy a reklámfelületek (pl. bannerek) tartalmát.

A Partner köteles gondoskodni arról, hogy az általa választott promóciós módszerek keretében a Szolgáltató reklámfelületeinek megjelenési száma ne növekedjen tisztességtelenül programok, szkriptek, reklámbannerek újratöltése vagy egyéb eszközök révén.

A Partner vállalja, hogy nem reklámozza a Szolgáltatót SPAM-nek minősülő üzenetek küldésével (e-mailben, SMS-ben, vitafórumokon). Ha a Szolgáltató a Partner ilyen tevékenységét észleli, a Szolgáltató jogosult az együttműködési megállapodástól elállni és a Partner jutalékszámláját lezárni. Ebben az esetben a Partner elveszíti a még ki nem fizetett jutalékokra való jogosultságát is.

A Szolgáltató áruit vagy szolgáltatásait nem szabad az AdWords, Sklik vagy Facebook Ads PPC kampányok segítségével népszerűsíteni.

Az AffilBox alkalmazás és a jutalékrendszer felületén elhelyezett bannerek, szövegek és egyéb tartalmak, beleértve a webes felület és a jutalékrendszer szoftverét is, a Szolgáltató vagy az AffilBox s.r.o. szerzői jogai által védettek, és harmadik felek egyéb jogai által védettek lehetnek. A Tartalmat a Szolgáltató vagy más szerzői jogtulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül a Partner nem módosíthatja, nem másolhatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti, és nem használhatja fel harmadik fél semmilyen célra. A védett anyagok felhasználásának joga a 4. cikkel összhangban.5 feltételeit ez a rendelkezés nem érinti.

 

V. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató vállalja, hogy a jutalék jóváhagyási folyamat részeként rendszeresen jóváhagyja a Partner átalakításait. A Partner a jutalékszámláján keresztül kap értesítést az átalakítás jóváhagyásáról.

Az ügyfelek számítógépén elhelyezett sütiket a konverziókra vonatkozó információk gyűjtésére használják. A cookie-k érvényességét a Szolgáltató az alkalmazás felületén jelzi. A Partner tudomásul veszi, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy ha az Ügyfél letiltja a cookie-k használatát a webböngészőben vagy más módon, a konverzió nem tulajdonítható a Partner jutalékkapcsolatának, és a Partner nem jogosult jutalékra az ilyen konverzióért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a jutalékrendszerben részt vevő programok promóciója által okozott károkért.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Partner által a jelen Általános Szerződési Feltételek 6. cikke szerint elvégzett, jóváhagyott átalakításokért jutalékot fizet a Partner részére.

A Szolgáltató jogosult jóváhagyást kérni a promóciós e-mailekre és egyéb szövegekre, amelyeket a Partner a kampányban használni kíván.

A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét bármikor megváltoztatni vagy módosítani. A felek jogaira és kötelezettségeire mindig az a szövegezés az irányadó, amely alapján azok keletkeztek. A Szolgáltató köteles értesíteni a Partnert az Általános Szerződési Feltételek változásáról a Partner által a regisztráció során megadott kapcsolattartási e-mail címen keresztül. Az Általános Szerződési Feltételek új változata a Partnerrel szemben az értesítés időpontjától hatályos.

 

VI. Bizottság

A jutalék összege a jutalékrendszerben minden kampányra külön-külön kerül meghatározásra.

A jutalékokat a Szolgáltató mindig azonnal jóváhagyja, miután lejárt az az időszak, amely alatt a jogszabályok vagy a Szolgáltató feltételei lehetővé teszik a fogyasztó számára, hogy elálljon a szerződéstől. Az átalakítások jóváhagyása automatikusan és/vagy manuálisan történik. A jutalék jóváhagyásáról a Partner a jutalékszámláján keresztül kap értesítést.

A jutalékok azon konverziók után kerülnek jóváhagyásra, amelyek esetében a kampányban népszerűsített árukat vagy szolgáltatásokat megfelelően és teljes mértékben kifizették.

A Partner nem jogosult jutalékra a törölt vagy visszamondott megrendelések vagy a Megrendelőnek a szerződéstől való elállása esetén.

 

VII. A jutalék kifizetése

A partner akkor jogosult jutalékfizetésre, ha a jutalékszámláján a jóváhagyott jutalékok összege magasabb, mint a jutalékrendszer webes felületén feltüntetett összeg (pl. az együttműködési megállapodásban megállapodtak).

Ha a Partner jutalékegyenlege a jutalékszámláján meghaladja a fent megadott összeget, a Partner kérheti a jutalék kifizetését a jutalékszámláján keresztül. A partner kérésére a partner jelentést küld a partner részére, amelyben feltüntetik a partner által kiszámlázható végső összeget. Ha a Partner nem tud számlát kiállítani, a jutalékát a munkateljesítési megállapodás alapján fizetik ki neki.

A Partner által kiállított számla esedékessége nem lehet kevesebb, mint 14 nap a számla Szolgáltatónak történő kézbesítésétől számítva. Ha a számlán rövidebb fizetési határidő van feltüntetve, a számla a szállítást követő 14 napon belül fizetendő.

A Partner által kifizetni kért teljes jutalék összegének meg kell egyeznie a jutalékszámlán feltüntetett adatokkal azon a napon, amikor a Partner a kifizetést kéri. A Szolgáltató jogosult a Partner kérelmét és a megadott információk pontosságát ellenőrizni. Szabálytalanság esetén a Szolgáltató értesíti a partnert a megállapításairól, és a felek vállalják, hogy az ügy megoldásához szükséges együttműködést biztosítják egymás számára. A jutalékok kifizetésére megállapított határidők az ilyen ügyek rendezése során alkalmazandók.

A jutalékok kifizetése kizárólag banki átutalással történik CZK-ban (cseh koronában) a Partner csehországi vagy szlovákiai bankban vezetett bankszámlájára, a Partner pedig köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani a kifizetéshez szükséges valamennyi adatot (különösen a számlaszámot). A jutalékok nem fizethetők ki készpénzben, külföldi banki átutalással (kivéve Szlovákiában cseh koronában), banki átutalással vagy bármilyen más módon, kivéve, ha a Partner és a Szolgáltató másként állapodik meg.

 

VIII. A partner kifogásai

Bármilyen kétség esetén, különösen a közvetített átalakítások vagy jóváhagyott jutalékok nyilvántartásának helyességével kapcsolatban, a Partnernek lehetősége van kifogást emelni a Szolgáltatónál. Ebben az esetben a Partner köteles a kifogással kapcsolatos valamennyi rendelkezésre álló adatot és nyilvántartást benyújtani.

A partner a kifogásra okot adó tény bekövetkezésétől számított 30 napon belül jogosult kifogást emelni. A Szolgáltató nem köteles válaszolni a későbbi kifogásokra.

A kifogásokat a Partnernek írásban kell megküldenie a Szolgáltatónak, ami a Szolgáltató kapcsolattartó e-mail címére küldött e-mail üzenetet is jelent. Csak az a kifogás tekinthető megfelelően benyújtottnak, amelyet a Szolgáltatónak megfelelően kézbesítettek, amely olvasható, és amely tartalmazza a kifogás Szolgáltató általi teljes körű elbírálásához szükséges valamennyi információt és dokumentumot.

A benyújtott kifogások értékelése és az azokkal kapcsolatos döntés teljes mértékben a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A kifogásokat a Szolgáltató általában a beérkezéstől számított 30 napon belül kezeli. A Szolgáltató döntéséről ezután értesítik a Partnert.

 

IX. Az együttműködési megállapodás időtartama és megszűnése

Az együttműködési megállapodás a kampány feltételeiben meghatározott időtartamra vagy határozatlan időre jön létre.

Az együttműködési megállapodás felmondására sor kerülhet:

 • A Szolgáltató és a Partner közötti megállapodás alapján.
 • A Szolgáltató vagy a Partner felmondásával. Az értesítést írásban vagy e-mailben kell megtenni, és a másik félhez kell eljuttatni, akár indoklás nélkül is. Az együttműködési megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a másik félhez történő eljuttatásának napján szűnik meg.
 • Az együttműködési megállapodástól való visszalépés a Szolgáltató részéről. A Szolgáltató jogosult elállni a Szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Partner a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a jogszabályokat vagy a jó erkölcsöt sérti. Az elállást írásban vagy e-mailben kell bejelenteni, és a partnerhez kell eljuttatni, megjelölve az elállás okát. Az együttműködési megállapodás ekkor a felmondásról szóló értesítésnek a partnerhez történő eljuttatásának napján megszűnik. Az együttműködési megállapodástól való, a Szolgáltató általi elállás megszünteti a Partner jogosultságát a ki nem fizetett jutalékokra. Abban az esetben, ha a Szolgáltatót kár éri a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy jogszabályi előírások megsértése miatt, a Partner köteles a Szolgáltatót teljes mértékben kártalanítani (a kár összege nem csökken a ki nem fizetett jutalékokkal).

Az együttműködési megállapodás felmondása nem érinti a kártérítési igényeket.

Az együttműködési megállapodás megegyezéssel vagy felmondással történő megszűnése esetén a Partner jogosult a Szolgáltatótól azon jutalékok kifizetését kérni, amelyekre az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontjában jogosult volt. A jutalékokat a partner részére a számla kézhezvételétől számított 14 napon belül fizetik ki.

 

X. Személyes adatok védelme

A Szolgáltató kijelenti, hogy az adatok védelme a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (2016/679/EU) (általános adatvédelmi rendelet) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelet értelmében Önnek joga van:

   • tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel Önről,
   • hozzáférést kérhet az adatokhoz, és kérheti azok frissítését vagy helyesbítését, vagy kérheti a feldolgozás korlátozását,
   • a hordozhatósághoz való jog és a személyes adatok másolatához való jog,
   • kérheti, hogy töröljük az ilyen személyes adatokat - kivéve, ha olyan személyes adatokról van szó, amelyek további kezelésére a vonatkozó jogszabályok értelmében kötelesek vagy jogosultak vagyunk,
   • panaszt nyújtson be az adatvédelmi hatóságnál, és hatékony bírói jogvédelemhez való joga, ha úgy véli, hogy a rendelet szerinti jogait megsértették a személyes adatainak a rendeletet sértő feldolgozása következtében.

Abban az esetben, ha a kampányok végrehajtása sérti az előző 10. cikk jogi rendelkezéseit.3 a Partner által elkövetett szerződésszegésért kizárólag a Partner felelős. Amennyiben a Szolgáltatónak a Partner ilyen jogellenes tevékenységével összefüggésben pénzbeli kártérítést kell nyújtania a Partner részére, a Szolgáltató jogosult az ilyen kártérítés megtérítésére, beleértve a jogi képviselet költségeit is.

Azok a partnerek, akik regisztráltak a partnerprogramba, beleegyeznek abba, hogy e-mail üzeneteket kapjanak, amelyek a jutalékprogram kampányaival vagy a Szolgáltató üzletével kapcsolatos hírek és információk küldésére szolgálnak.

 

A módosított Általános Szerződési Feltételek a következő időponttól érvényesek: 1.1.2022.

NANOSHOP s.r.o.
Příkop 843/4
60200 Brno
CZ
Üzleti azonosítószám: 09810994
Adószám: CZ09810994
GoPay
Mastercard
PayPal
Visa
ApplePay
Packeta
Zásilkovna
Bulgarian
bg
Čeština
cz
English
en
German
de
Hungarian
hu
Polish
pl
Romanian
ro
Slovak
sk
Ukrainian
uk